Goedgekeurd
Declareren
Vincent Ariaens
Declareren
10/06/2023
0 min

De koppeling tussen het Monter Platform voor de GLI en het GLI-register van het RIVM is LIVE!

10/06/2023
0 min

Als Monter Leefstijl zijn wij verheugd dat we de goedkeuring hebben ontvangen van het RIVM voor de koppeling tussen het Monter Platform en het GLI-register.

Deze functionaliteit in het Monter Platform is nu LIVE!

De voordelen

De oplossing stelt de GLI leefstijlcoaches en GLI organisaties in staat om met een druk op de knop vanuit het Monter platform informatie aan te leveren aan het GLI-register van het RIVM. Met behulp van de aan te leveren gegevens wordt het mogelijk dat het RIVM onderzoek kan doen naar het aanbod, het bereik en de (kosten)effectiviteit van de GLI. Het voordeel van de koppeling is dat er niet handmatig GLI-gegevens in het GLI-register hoeven te worden ingegeven door de leefstijlcoach.


Tijd besparen

Kortom de koppeling tussen het Monter GLI platform en het GLI-register helpt tijd besparen voor de leefstijlcoach en GLI organisatie. En het ondersteunt om op eenvoudige wijze te voldoen aan de verantwoordingseisen van het RIVM. De benodigde toestemmingsverklaring en aan te leveren GLI-register gegevens zijn opgenomen in de standaard workflow in het Monter Platform. De aanlevering vanuit Monter is mogelijk voor alle GLI’s.


Meer weten

Wil je meer weten, contact ons gerust op info@monterleefstijl.nl of 06-20402184.

Categorieën