GLI
Vincent Ariaens
GLI
12/12/2022
2 min

Het bewijsmateriaal van de leefstijlcoaches komt eraan!

12/12/2022
2 min

Terecht merkte professor Jaap Seidell in een bericht van de AVLEG op: ‘Leefstijlcoaches bewijs hoe goed jullie zijn.’ Daarbij merkte hij op ‘zonder cijfers geen geld’. En daar heeft hij een punt. De overheid bepaalt wat er in het basispakket van de zorgverzekering komt en laat zich daarbij onder andere adviseren door het Zorginstituut Nederland en baseert zich op onderzoeksrapporten en adviezen van het RIVM. Als de effectiviteit niet kan worden aangetoond dan kan de overheid besluiten om de Gecombineerde leefstijlinterventies (kortweg GLI’s) op enig moment weer uit het basispakket van de zorgverzekering te halen.

Farmaceuten weten natuurlijk als geen ander hoe zij met onderzoek het nut van medicatie kunnen aantonen. Ze beschikken ook over ruime budgetten om dit goed te doen. Het aantonen van het nut van door hen ontwikkelde medicatie is immers een belangrijke component van het verdienmodel.

Ondanks de veel beperktere budgetten voor de interventie-eigenaren van de GLI’s, de GLI coaches en GLI organisaties is het toch zeer van belang dat zij met data verzameling aantonen dat deze leefstijlinterventies effectief zijn.

Maar er is goed nieuws, de data komt eraan!

Er wordt veel data verzameld over de leefstijlinterventies zoals CooL, BeweegKuur, SLIMMER, SSiB en X-Fittt. Daarbij worden ook de meetgegevens verzameld die van belang zijn voor aanlevering aan het GLI-register van het RIVM. En gelukkig zijn er meerdere onderzoeken naar de effectiviteit van de leefstijlinterventies. Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies, Samen Sportief in Beweging, Huis voor Beweging, SLIMMER en X-Fittt onderzoeken de interventies al dan niet in samenwerking met onderzoekers van universiteiten op effectiviteit. En dan zijn er nog enkele organisaties die leefstijlinterventies aanbieden die hun resultaten laten onderzoeken.

Wat is er nodig? Tijd, aantallen, toestemmingen, leefstijlcoaches, techniek en dan onderzoek

  • De GLI zit sinds 2019 in het basispakket en is dus nog relatief jong. Bovendien duren de GLI leefstijlinterventies 2 jaar. Maar in combinatie met het in snel tempo toenemend aantal deelnemers gaan de tijd en de aantallen helpen voor beschikbare data voor onderzoek.
  • Deelnemers aan een leefstijlinterventie dienen toestemming te geven voor het (al dan niet anoniem) beschikbaar stellen van data voor onderzoek. Attentiepunt betreft in deze veranderende wereld dat niet alle personen toestemming geven. Gelukkig vinden er meerdere onderzoeken plaats.
  • De taak van de leefstijlcoaches is om samen met de deelnemers te zorgen dat de vragenlijsten van de GLI interventie-eigenaren worden ingevuld. Zodat de meting bij intake, na het basisprogramma en de eindmeting een complete dataset vormen voor onderzoek.
  • En dan de techniek. Het Monter digitaal dossier ondersteunt in het proces van het verzamelen van data zoals de toestemmingen en vragenlijsten. De mogelijkheid tot data-aanlevering vanuit Monter aan de GLI interventie eigenaren wordt al veelvuldig benut. En Monter Leefstijl werkt samen met het RIVM en MRDM toe naar het moment dat ook de data-aanlevering aan het GLI register een feit is. Zodat de onderzoekers aan de slag kunnen met de data!

Kortom er wordt samen hard gewerkt om de data beschikbaar te krijgen.

Tot slot!

Tot slot een dankwoord aan Professor Jaap Seidell. Dank voor het aanwakkeren van de bewustwording. Belangrijk om elk van ons die die bezig is met het direct of indirect bevorderen van gezond gedrag (aan GLI-deelnemers) scherp te houden. Dat we niet vergeten aan te tonen dat een gezonde leefstijl enkel kan blijven bestaan door gezond gedrag (uiteindelijk bestaat er geen gezondheidspil maar is duurzame gedragsverandering noodzakelijk). En terecht merkte professor Jaap Seidell op dat een bedreiging tevens een kans is voor de leefstijlcoaches! Daar sluit ik me bij aan. Jij ook?

Vincent Ariaens (directeur Monter Leefstijl)

Monter – hét digitaal dossier voor leefstijlinterventies / GLI

Categorieën