Geld
Tarieven
Vincent Ariaens
Tarieven
07/10/2021
1 min

Opkomen voor beter passende tarieven voor de GLI-uitvoerder

07/10/2021
1 min

Met een achtergrond als accountant in de zorg kijk ik altijd met bijzondere belangstelling naar de totstandkoming van de tarieven in de zorg. Zo ook die van de Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI’s) zoals Coaching op Leefstijl (CooL), Beweegkuur, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging (SSIB). De Nederlandse Zorgautoriteit (verder NZa) bepaalt jaarlijks voor diverse deelsectoren in de zorg de (maximum) tarieven. Onlangs zijn de tarieven voor de GLI voor 2022 bekend geworden.

In de beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie (BR/REG-22105) is opgenomen hoe de NZa tot haar tariefstelling voor de GLI-COOL is gekomen. Deze zijn gebaseerd op de Pilot Coaching op Leefstijl (CooL) uit 2019. Nu moet je ergens beginnen met het bepalen en berekenen van tarieven dus dat is prima. Maar op dit moment is er al meer data beschikbaar om de tarieven nog eens kritisch onder de loep te nemen. En dat is nodig omdat opnieuw moet worden gekeken naar het fundament onder de tariefberekeningen.
Enkele relevante vragen daarbij gaan over de destijds bepaalde normtijden:

  • Is 30 minuten indirecte tijd bij een groepsbijeenkomst toereikend voor de gehele voorbereiding en verslaglegging?
  • Is 60 minuten tijd voor zorgcoördinatie en afstemming voor het uitvoeren van de gehele GLI van 24 maanden voor één deelnemer toereikend gezien de eisen van zorgverzekeraars, de NZa en RIVM stellen aan een gedegen registratie van cliëntgegevens, de vereiste activiteitenregistratie en het meten en afleggen van verantwoording over de metingen van een GLI traject?
  • In welke mate is bij de bepaling van de normtijd voor zorgcoördinatie rekening gehouden met de situaties waarbij de GLI wordt uitgevoerd door meerdere uitvoerders.

Deze en meer vragen zouden door de NZa nader onderzocht moeten worden. Een suggestie is om aan een groep leefstijlcoaches uit te vragen om gedurende een bepaalde periode de werkelijk bestede tijd te registreren. Dit zal bijdragen aan een beter fundament voor de tariefstelling. En het zal leiden tot beter passende tarieven voor de GLI uitvoerder.

Vincent Ariaens (Monter leefstijl)

Categorieën