Cockpit
Declareren
Vincent Ariaens
Declareren
03/18/2022
0 min

Controles door zorgverzekeraars op de GLI

03/18/2022
0 min

Al aardig wat jaren zijn wij bij Monter actief in de bedrijfsvoering van de zorgsector. In die jaren hebben we regelmatig gezien dat zorgverzekeraars controles uitvoeren op declaraties door zorgaanbieders. Zorgverzekeraars kunnen formele en materiële controles uitvoeren zoals beschreven in hun algemene inkoopvoorwaarden. De controles zijn erop gericht om de rechtmatigheid en de juistheid van declaraties vast te stellen. Enkele belangrijke controlepunten voor de Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI, zoals CooL, BeweegKuur, Slimmer en SSIB) zijn de controle op een tijdige verwijzing door een erkende verwijzer, een gedegen registratie van contactmomenten en de registratie van aanwezigheid/afwezigheid van deelnemers. En dat de declaraties van intakes, behandelkwartalen en onderhoudskwartalen worden ingediend tegen het juiste tarief en conform de NZa-spelregels (of voorwaarden van je zorggroep).

Het Monter platform zorgt ervoor dat je eenvoudig kan voldoen aan deze eisen. Zo worden de verwijsgegevens goed gedocumenteerd. Kan je op eenvoudige wijze individuele en groepscontactmomenten plannen en verwerken met gespreksverslag en aanwezigheid/afwezigheid. En berekent het platform automatisch wanneer je welke prestatie kan declareren conform de NZa spelregels voor de GLI of de voorwaarden van je zorggroep. Wil je ervaren hoe dit werkt? Mail aan info@monterleefstijl.nl voor het boeken van een rondleiding of bel 06-20402184. En heb je een controle brief ontvangen van je zorgverzekeraar, dan zijn we dichtbij om je te ondersteunen.

Categorieën