Vrouw in natuur
Monter platform
Vincent Ariaens
Monter platform
10/12/2023
1 min

Tijdwinst met Monter van Monter Leefstijl

10/12/2023
1 min

In april 2019 is Monter Leefstijl gestart met het ontwikkelen van het Monter EPD om de leefstijlcoach en GLI-organisatie te ontzorgen. Inmiddels maken al bijna 500 leefstijlcoaches gebruik van dit EPD, wat primair bedoeld is om de leefstijlcoach te helpen tijd te besparen. “We proberen het EPD zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de gebruikers en organisaties die in Monter werken.”

Na jarenlang als HR-adviseur in zorg en onderwijs te hebben gewerkt startte de partner van Vincent Ariaens als kersverse leefstijlcoach met de GLI. “Dat was begin 2019 en ze liep aan tegen het contracteren van de zorgverzekeraars. Aangezien ik dit speelveld ken vanuit mijn periode als accountant en later als CFO in de zorgsector, kwam ik op het idee om leefstijlcoaches te ontzorgen. Mijn businesspartner Niels Geerts en ik gingen samen brainstormen en startten letterlijk met een lege Excelsheet om een GLI declaratie in te kunnen dienen. Door mijn werk in de zorg weet ik hoe belangrijk het is om je registratie- en declaratiesysteem op orde te hebben. Ik heb veel zorgorganisaties het hoofd zien buigen voor de strenge controles van de zorgverzekeraars. Daarom wilden wij deze nieuwe, groeiende doelgroep met kersverse leefstijlcoaches ondersteunen door een goed functionerend EPD te maken dat precies aansluit op de behoefte van de doelgroep.”

Koppeling met Zorgdomein

Eerst nog naast hun reguliere baan begonnen Vincent en Niels met pionieren. “Een gaaf proces, omdat eigenlijk alles al wel bestaat in de zorg, maar nog niet voor de GLI. En veel in de zorgsector loopt vast op koppelbaarheid met andere systemen in de zorg. Dat laatste vinden wij erg belangrijk en zo hebben we hard gewerkt aan bijvoorbeeld de koppeling van Monter met het GLI-register en de vragenlijsten van Expertisecentrum Leefstijlinterventies. De volgende koppeling die op de planning staan zijn die met onder meer Zorgdomein en Zorgmail.”

Declareren

Leefstijlcoaches kunnen Monter Leefstijl gebruiken voor de verslaglegging, het versturen van verschillende vragenlijsten en toestemmingsverklaringen, het invullen van het GLI-register, agendaverzoeken sturen naar GLI-deelnemers en natuurlijk het declareren bij de zorgverzekeraars. Ook voor zorgorganisaties met leefstijlcoaches in dienst heeft Monter een meerwaarde, want het systeem helpt bij het soepel laten verlopen van het proces tot uitbetalen van de leefstijlcoaches.

Ontwikkelen

Nu, vier jaar na de opstart, werken zowel Vincent als Niels fulltime aan Monter Leefstijl en hebben ze inmiddels een team van zes collega’s, waaronder twee jonge ontwikkelaars. “Het is leuk om te zien hoe we groeien, maar we blijven ons door ontwikkelen. We luisteren goed naar de behoefte van onze gebruikers. Voor de komende tijd focussen we ons op de koppeling met Zorgdomein, de koppeling met Zorgmail en nog een aantal andere koppelingen. Ook gaan we aan het informatiedashboard toevoegen dat de gebruikers kunnen zien wat hun uitvalpercentage is en het effect van de GLI op de deelnemers.”

Meer weten? Vraag vrijblijvend een demo aan via www.monterleefstijl.nl

Dit bericht is september 2023 gepubliceerd op https://leefstijlinterventies.nl.

Categorieën