Individuele sessie
GLI
Vincent Ariaens
GLI
05/27/2019
3 min

@Leefstijlcoach, denk alsjeblieft aan de volgende registratie-eisen!

05/27/2019
3 min

Vanaf 1 januari 2019 zit de GLI-COOL in het basispakket van de zorgverzekeraar. Veel Leefstijlcoaches hebben contracten afgesloten met de zorgverzekeraar om de COOL leefstijlinterventie aan te bieden aan verzekerden. Om te kunnen werken en declareren binnen de zorgverzekeringswet en om te voldoen aan de contracten moet je aan verschillende registratie-eisen voldoen.

Omdat wij ons als Monter Leefstijl hebben gecommitteerd om de leefstijlcoaches in Nederland te ontzorgen, hebben wij hieronder enkele belangrijke registratie-eisen voor jou op een rij gezet.

  1. Identificeer je cliënt door middel van het opvragen van een geldig identiteitsbewijs. Als je zorg aanbiedt binnen de zorgverzekeringswet dien je je cliënt te identificeren. Als zorgverlener controleer je het identiteitsbewijs en daarmee stel je vast of de cliënt bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Zorg dat je het soort identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs vastlegt in je administratie. Let op dat je geen kopie of scan mag maken en bewaren van het identiteitsbewijs. Achtergronden kan je vinden via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg
  2. Check de zorgpas en noteer verzekeraar, polisnummer cliënt en uzovi-code verzekeraar. Om te kunnen declareren moet je weten bij welke zorgverzekeraar je cliënt is verzekerd. Vraag of de cliënt de zorgpas meeneemt naar jullie eerste afspraak en noteer de verzekeraar, het polisnummer/verzekerdennummer van de cliënt en de UZOVI-code van de verzekeraar. Let op! Verzekerden en dus je cliënten kunnen overstappen van zorgverzekeraar telkens per 1 januari. Het is dus van belang om rond deze datum bij je cliënten na te vragen of zij overgestapt zijn. Het Monter Leefstijl ECD zal je straks helpen om dit te controleren.
  3. Check de verwijzing op verwijsdatum, verwijzing naar de GLI en de juiste indicatie. Een verwijzing moet voldoen aan verschillende eisen. En voor jou als leefstijlcoach zijn een aantal items op de verwijzing belangrijk voor de declaratie:  1.Enkel de huisarts mag verwijzen naar de GLI. Noteer de AGB-code van de huisarts omdat deze van belang is voor het declareren. 2.Uit de verwijzing dient te blijken dat de verwijzing naar het GLI programma plaatsvindt en op grond van welke indicatie. 3.Check of de verwijsdatum ligt op of vóór het intake-gesprek met je cliënt. Is dit tot op heden soms nog niet het geval, let er dan goed op vanaf nu. Dit om te voorkomen dat de zorgverzekeraar straks je declaratie niet wil betalen, omdat de verwijzing later is ontvangen na aanvang van het GLI traject (huisarts is Poortwachter). Daarnaast stellen zorgverzekeraars soms de eis dat een verwijzing maximaal 3 maanden oud mag zijn. Voor meer achtergrondinformatie over de verwijzing, check bijvoorbeeld deze informatie door CZ. https://www.cz.nl/-/media/zorgaanbieder/actueel/gecombineerde-leefstijlinterventie/stroomschema-verwijzing-gli-tbv-huisartsen.pdf
  4. Registreer per cliënt de activiteiten die je uitvoert. In de contracten met de zorgverzekeraar is opgenomen dat de leefstijlcoach de activiteiten met de leefstijlcoach vastlegt. In enkele gevallen is ook opgenomen welke activiteitsoorten moeten blijken uit de registratie. De zorgverzekeraar vindt dit belangrijk om de ‘feitelijke levering’ van het GLI programma (per kwartaal) aan de cliënt te kunnen vaststellen. Ofwel met een goede activiteitenregistratie kan je aantonen dat je je cliënt daadwerkelijk hebt geholpen. Zorg dat je van elke activiteit tenminste vastlegt de activiteit datum, het tijdstip en de duur, de soort activiteit (bijvoorbeeld intake, groepssessie, individuele sessie, outtake) en maak een korte verslaglegging.
  5.  Zorg dat je (effect)metingen goed vastlegt voor toekomstig onderzoek. Net als de vele leefstijlcoaches die wij hebben gesproken geloven wij dat COOL succesvol gaat worden. Om dit aan te tonen en de ontwikkelaars van het COOL programma te helpen door-ontwikkelen is het van belang om de meetresultaten in de tijd goed vast te leggen. En het is voor jezelf natuurlijk leuk en belangrijk om het effect van jouw trajecten met je cliënten te volgen.

Mocht je nu schrikken en denken dat je enkele items nog niet hebt gedaan, maak je dan niet direct zorgen. Een zorgverzekeraar zal begrijpen dat het nieuw is. Maar door onze kennis vanuit onder meer de ggz, willen wij je erop wijzen dat zorgverzekeraars materiële controles kunnen uitvoeren om vast te stellen dat de GLI rechtmatig is geleverd conform de eisen van de wet en de afspraken in de contracten. Wij willen je behoeden voor het risico op terugbetalingen aan de zorgverzekeraar in de toekomst.

Omdat registreren en declareren en voldoen aan alle eisen niet het leukste is voor jou als leefstijlcoach, zijn wij het Monter Leefstijl ECD aan het bouwen. En tot de tijd dat het af is, kan je cliëntgegevens, verwijsgegevens, verzekeringsgegevens, activiteiten en metingen vastleggen in een sjabloon dat wij speciaal voor de leefstijlcoach hebben ontworpen. Op basis van een ingevuld sjabloon (per cliënt) kunnen wij na intake en elk kwartaal een declaratie bestand voor je maken.

Wil je meer weten over hoe jij als leefstijlcoach kan registreren en declareren met behulp van Monter Leefstijl? En zodanig dat je voldoet aan alle registratie-eisen? Kijk dan op www.monterleefstijl.nl of bel 06-20402184 voor meer informatie.

Categorieën